Commercial Executive Assistant

Commercial Executive Assistant for CEO

Arbejder du analytisk, struktureret og datafunderet med at synliggøre mulighederne for at udvikle forretningen, og kan du arbejde på tværs i organisationen og på alle niveauer hos en større international produktionsvirksomhed? Så er du den CEA for CEO, vi søger!

 

Virksomheden

Vega Salmon er blandt Europas største producenter af forarbejdede lakse produkter baseret på stærke partnerskaber med Atlantiske laksefarmere, store industriaktører og internationale retail kæder.

Med hovedkontor i Kolding og moderne produktionsfaciliteter i det nordlige Tyskland eksporterer Vega Salmon til store dele af verden og beskæftiger ca. 450 medarbejdere.

Rollen

Med reference til CEO og som wingman for direktionen bliver du et centralt omdrejningspunkt i forhold til den kommercielle opfølgning på salgsindsatsen på tværs af alle markeder. Derudover varetager du forberedelsen af indhold, materialer og præsentationer forud for diverse ledergruppe, salgs- og bestyrelsesmøder. Du agerer desuden PMO på diverse tværgående udviklingsprojekter i relation til Vega Salmons must-win-battles, forretnings-udvikling og optimering.

Konkret vil din indsats fokusere på flg. opgaver:

 • Personligt assistentarbejde for den adm. direktør, herunder bl.a.:
  • Strategiske analyser og beslutningsoplæg for direktionen
  • Styre strategi-reviews samt sikre løbende opdatering af strategien
  • Synliggørelse af resultater og fremdrift ift. strategien
 • Mødeplanlægning, mødedeltagelse og mødereferater fra leder-, direktions- og bestyrelsesmøder
 • Opfølgninger på den kommercielle indsats for salgsteamet via KPIér, nøgletal mv.
 • Kunde-, konkurrent-, produkt- og markedsanalyser
 • Initiering af sales excellence projekter
 • Forberedelse og oplæg til kundemøder samt interne møder
 • Analyse og kommentering af den økonomiske rapportering
 • Initiativtager og tovholder på økonomiske analyser, investeringskalkuler mv.
 • Deltagelse i og tovholder på strategiske udviklingsprojekter på tværs af organisationen

Kandidaten

Din baggrund er en videregående kommerciel uddannelse på kandidatniveau. Du har 3 – 5 års relevant erfaring fra en tilsvarende rolle i en større international virksomhed eller fra rollen som management konsulent. Du er analytisk, struktureret og evner, udover at være en skarp sparringspartner, også at være procesorienteret uden at miste fokus på eksekvering og resultatskabelse.

Du er forretningsorienteret og vant til at udarbejde business cases, forberede beslutningsoplæg og udarbejde analyser af forskellig art, og du kan formidle komplekse sammenhænge på en let forståelig måde. Du er en erfaren bruger af forskellige it-værktøjer herunder diverse ERP, BI, CRM systemer mv. og begår dig hjemmevant på såvel engelsk, dansk og ideelt set også tysk – i såvel skrift som tale.

Som person har du naturlig gennemslagskraft og et vindende væsen. Du er robust af natur og vant til et stort arbejdspres, hvor du har mange bolde i spil samtidig. Du har et stort drive og højt energiniveau, og du er stærk til at skabe relationer. Du vækker tillid og respekt om din person, og er en værdsat teamplayer. Du arbejder metodisk og struktureret med dine opgaver, ligesom du også evner at arbejde selvstændigt.