Management of GDPR

I forbindelse med igangværende rekrutteringsopgaver vil ALR Consulting som datacontroller indsamle og behandle personlige data om kandidater.

Kategorier af personlige data og formål

Vi indsamler og behandler følgende typer personoplysninger:

Ikke-fortrolige personlige data:

De ikke-fortrolige “personlige data” inkluderer dit navn, telefonnummer, e-mailadresse, cv data/ information der måtte være offentligt tilgængelig, f.eks. gennem professionelle medier som f.eks. LinkedIn-profil, ansættelseshistorik, uddannelse, kurser og akkrediteringer, bestyrelsesmedlemspositioner, personlige og professionelle kvalifikationer og legitimationsoplysninger, færdigheder, sprogfærdigheder, hobbyer, eventuelle fotografier af dig, der leveres af dig i en offentlig profil.

Fortrolige personoplysninger:

Generelt; De fortrolige “personlige data” inkluderer din adresse, statsborgerskab, alle fotografier af dig der leveres af dig til os, familiesituation, forventede lønpakker, kørekort, opsigelsesfrist hos din (til enhver tid) nuværende arbejdsgiver, tilgængelighed.

Hvor relevant: Interesse i og mulighed for flytning (relocation).

Vi behandler de personlige data til følgende formål:

  • Til rekrutteringsformål.
  • For at overholde gældende regulering af personoplysninger og andre legitime interesser, f.eks.:
  • Dokumentationskrav
  • Overholdelse af grundlæggende principper og juridiske grunde til behandling af personoplysninger
  • Iværksættelse, vedligeholdelse og afprøvning af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til forebyggelse af uautoriseret adgang til systemer og information, for at forhindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, (benægtelse af tjeneste-angreb) og skade på computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse og rapportering af mistænkte overtrædelser af personoplysninger, hvis nogen
  • Håndtering af anmodninger og klager fra registrerede og eventuelle andre
  • Eventuelle inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og eventuelle tredjepart.

Kilder

De personlige data indsamles fra CV’er, ansøgninger, telefon- / Skype-interviews, personlige interviews, vurderinger, referencer og offentlige databaser, dvs. LinkedIn, Xing osv.

Retsgrundlaget for indsamling, behandling og videregivelse af personoplysninger

Samtykke, jf. Stk. artikel 6, stk. 1, litra a), i den almindelige databeskyttelsesforordning og § 6, stk. 1, i den danske databeskyttelseslov med hensyn til generel behandling og videregivelse, vurderinger, referencer, strafferegistre.

ALR Consultings legitime interesse, når der udarbejdes bruttolister og longlister, ud fra hvilke, vi diskuterer med vores kunder, hvilke enkeltpersoner vi skal række ud til, jfr. artikel 6, stk. 1, litra f), i den almindelige databeskyttelsesforordning og § 6, stk. 1, i den danske databeskyttelseslov.

Overholdelse af lovgivningen, jf. Stk. artikel 6, stk. 1, litra c), i den almindelige databeskyttelsesforordning og § 6, stk. 1, i den danske databeskyttelseslov.

Når vi indsamler personlige data direkte fra dig med det formål at rekruttere / matche dig til et job, giver du de personlige data frivilligt til os. Du er ikke forpligtet til at give oplysningerne til os. Konsekvenserne af ikke at give personlige data er, at vi ikke kan arbejde med dig som kandidat til jobbet.

Du har ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker tilbage samtykket, vil dette ikke påvirke lovligheden af ​​behandlingen og / eller videregivelsen inden tilbagetrækningen.

Tilbageholdelsesperiode

Vi lagrer de personlige data så længe som nødvendigt for at opfylde ovenstående formål, dog ikke længere end i en periode på to år fra tidspunktet for indhentet samtykke.

Dine rettigheder

På de betingelser, der er anført i den gældende databeskyttelseslovgivning, nyder du følgende visse rettigheder:

Retten til at anmode om adgang til de personlige data

Ret til korrektion af personoplysninger

Ret til sletning af personoplysninger

Retten til begrænsning af behandlingen

Retten til indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger

Du har også ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed, såsom Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Kontakt
Kontakt os via nedenstående kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål til beskyttelsen af dine personlige data, eller hvis du ønsker at udøve dine juridiske rettigheder.

ALR Consulting

ronsholt@alrconsulting.dk

Kontakt mig her

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.