Seafood

Rekruttering indenfor Seafood branchen

Danmark var i 2016 den 9. største eksportør af fisk og fiskeprodukter i verden. Der blev i 2018 eksporteret for 26 mia. kr. fisk og fiskeprodukter fra Danmark. Et stigende antal udenlandske fiskere vælger at lande deres fangster i danske havne, derudover fragtes mange råvarer og halvfabrikata til Danmark i lastbiler og containere fra andre lande, før de pakkes om eller videreforarbejdes i Danmark og sendes videre ud på de globale eksportmarkeder. Vi har i Danmark en stor forarbejdnings-industri, der importerer, forædler og forøger værdien af råvarerne, før de sendes ud af landet.

Produkterne handles i mange former: Som hel fisk, filet, saltet, tørret, røget eller på anden vis tilberedt eller konserveret.

Man kan sige, at Danmark fungerer som en hub, eller en platform, for den internationale handel med fisk og fiskeprodukter. En stor del af de vidtforgrenede, globale værdikæder er beliggende i Danmark.

Fiskerisektoren tæller knap 7000 årsværk
i direkte beskæftigelse

Den samlede danske fiskerisektor omfatter mange forskellige typer af virksomheder og underbrancher. Af statistiske årsager har man i rapporten afgrænset den direkte beskæftigelse i fiskerisektoren til at inkludere de tre brancher fiskeri, fiskeindustri og engroshandel med fisk og fiskeprodukter. Disse tre brancher beskæftigede tilsammen næsten 7000 årsværk i Danmark i 2015.

Den forarbejdende del af fiskeindustrien beskæftigede i 2015 ca. 2.650 årsværk, og engroshandelen stod for ca. 1.700 årsværk.

Handelen med fisk og fiskeprodukter kræver nationalt såvel som internationalt et stort netværk af kontakter indenfor fiskeriet, fiskeopdrættet, på produktionssiden, i detailsalget, i food service og indenfor logistik, samt grundlæggende »godt købmandskab«.

De fleste råvarer importeres, og de
fleste produkter eksporteres

Størstedelen af de fisk og fiskeprodukter, der kommer på danske hænder, ender ikke på danske borde. De fleste råvarer importeres, og de fleste produkter sælges udenfor Danmark.

Et vidtforgrenet, globalt netværk af
værdikæder og salgskanaler

Danmark eksporterer fisk- og skaldyrsprodukter til hele verden. Størstedelen af eksporten går til nær-markederne. I 2018 gik næsten 70% af den samlede eksport af fisk- og skaldyrsprodukter til EU- landene, hvor transporttiden er lav, og fiskene derfor kan eksporteres ferske. Danmark eksporterede også for omkring 3 mia. kr. til asiatiske lande. Disse produkter er typisk frosne, og transporttiden har mindre betydning.

Kilde: DFPO, Fiskerforum Maj 2019