CASE: Commercial Director

Confidential executive search:

CCO/ Commercial Director

Industri:

Hotel & Restauration

Virksomheden:

Familieejet hotelgruppe med 300 ansatte, 5 business units og +300 mio. omsætning

Opgaven og udfordringen i rollen:

Gamle vaner og stagnation på top/- og bundlinje måtte ændres gennem en ny kommerciel vision/ strategi, nye værktøjer og nye ways-of-working, implementeret med afsæt i et stærkt change-mangement lederskab. Bygge videre på det som fungerer, men samtidigt optimere, udvikle samt identificere/skabe synergier på tværs af enhederne, hvor det er muligt.

Kriterier:

I den indledende dialog valgte klienten en fortrolig proces, for at beskytte den nuværende organisation mod unødige røgtedannelser og usikkerhed under search processen. Klienten besluttede også, i denne rolle, ikke at fokusere på kandidater med brancheerfaring, men med afsæt i ønsket om fornyelse og input ”udefra”, at tiltrække kandidater med det rette niveau af ledelseskompetencer, forretningsforståelse og en solid track-record, fra lignende stillinger i brancher med tilsvarende kompleksitet.

Eksekvering:

Via netværk og tidligere løste opgaver blev en afgrænset longlist med relevante, men passive kandidater etableret.

Under fuld fortrolighed henvendte vi os til de relevante kandidat profiler med en anonymiseret beskrivelse af rollen, indeholdende udførlig beskrivelse af kompleksiteten i ​​rollen, dog uden informationer om virksomheden, branchen mv. Over en periode på 2 mdr., og baseret på interviews/- og personligheds analyser samt kognitive tests, blev long-listen bearbejdet ned til tre kandidater som, på personlige møder, efter underskreven ” NDA – non disclousure agreement” fik den endelige indsigt om den potentielle nye arbejdsgiver. På de efterfølgende case-baserede præsentationsmøder, blev kandidatfeltet reduceret fra tre til to, og i sidste ende havde opdraggiver svært ved at vælge mellem de sidste to, velkvalificerede og kompetente kandidater.

Onboarding:

I løbet af de første 6 måneder mødtes vi månedligt og har dybdegående samtaler om udfordringerne og resultaterne i jobbet – såvel med kandidaten som ansættende leder/CEO. Dette medvirker til, gennem ekstern sparring, at sikre den fornødne refleksion og trykprøvning af planer og indsatser forud for eksekvering – på baggrund af de forudsætninger og vilkår der er gældende.