Seafood

Rekruttering indenfor Seafood branchen

Danmark var i 2016 den 9. største eksportør af fisk og fiskeprodukter i verden. Der blev i 2018 eksporteret for 26 mia. kr. fisk og fiskeprodukter fra Danmark. Et stigende antal udenlandske fiskere vælger at lande deres fangster i danske havne, derudover fragtes mange råvarer og halvfabrikata til Danmark i lastbiler og containere fra andre lande, før de pakkes om eller videreforarbejdes i Danmark og sendes videre ud på de globale eksportmarkeder. Vi har i Danmark en stor forarbejdnings-industri, der importerer, forædler og forøger værdien af råvarerne, før de sendes ud af landet.

Produkterne handles i mange former: Som hel fisk, filet, saltet, tørret, røget eller på anden vis tilberedt eller konserveret.

Man kan sige, at Danmark fungerer som en hub, eller en platform, for den internationale handel med fisk og fiskeprodukter. En stor del af de vidtforgrenede, globale værdikæder er beliggende i Danmark.

Læs mere

Medicinsk cannabis

Rekruttering af nøglespecialister, mellemledere og management indenfor cannabisindustrien

Stor interesse for medicinsk cannabis

Interessen for medicinsk cannabis er stigende, og tilbage i 1. januar 2018 påbegyndte man i Danmark en forsøgsordning, som giver læger mulighed for at ordinere medicinsk cannabis til en afgrænset patientgruppe, heriblandt patienter med sklerose, rygmarvsskader og kroniske smerter.

Folketinget har nu gjort det permanent lovligt at dyrke og producere medicinsk cannabis i Danmark og mere end 30 danske virksomheder har søgt og fået Lægemiddelstyrelsens tilladelse og flere er på vej.

Læs mere